Przygotowanie materiałów do druku

Prosimy o zapoznanie się z parametrami przygotowania i przesyłania materiałów do druku i produkcji.

Przygotowanie materiałów do druku kart i identyfikatorów: